Bijbelse zalfolieZalving= door de Heilige geest doordrenkt worden’ en heeft als symbool zalven met olie.

Het gebruik van zalfolie is een symbolisch, profetisch, gebruik van olie met een geur (die een diepere geestelijke betekenis heeft). Deze geuren hebben in het Hebreeuws een letterlijke betekenis of het gebruik er van duidt een symboliek aan. Olie staat voor de Heilige Geest, de geuren gaan over van het karakter van Jezus. Geuren komen pas vrij bij kneuzing, persen, verhitting, druk, en het is een duidelijk symbool van het kostbare wat verborgen is, maar pas vrij komt als er druk op wordt uitgeoefend.


Getsemané betekent olijfpers. Het kostbare komt uit ons als we door strijd en pressie heen gaan.

Zalfolie met Bijbelse geur is een nuttig gebruik van een zintuig, het drukt ons met de neus op de feiten.
De olie zelf heeft geen kracht, maar werkt door ons geloof, de zalving is door de Heilige Geest.

Herinneringen liggen samen met geuren in de hersenen opgeslagen in het lymbisch systeem. Door de geur van de zalfolie bewust te plaatsen op een gebied van pijn, koppelen we onze situatie los van de omstandigheden van het verleden, en focussen we ons op Jezus, de Gezalfde en Zijn geur. In het Hebreeuws is het Messias, in het Grieks is het Christus. Zo heet de Heilige Geest de zalfbereider. Hij geeft ons zalving. Als symbool wordt hiervoor wordt olijfolie gebruikt.

Er zijn veel meer geuren en oliën in de Bijbel die een diepere betekenis aan ons geven. bv in Hooglied: de bruid van Christus. Hooglied 1:3 – “heerlijk van geur zijn Uw oliën, als uitgegoten olie is Uw Naam”. Zijn Naam is de zalving over ons. 2 Cor 14: 15 -“Wij mogen een geur zijn als we Jezus echt kennen. Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt.”

Al deze geuren kunt u verkrijgen bij Kingly Expressions . Ze bestaan allen uit puur natuurlijke ingrediënten. Er zijn geen chemicaliën of kunst geuren toegevoegd. De olie wijden we toe aan Jezus, Koning der Koningen.


Welke olie moet je dan gebruiken voor welke omstandigheid?

Weet wel, U kunt ook een fles olijfolie op uit de supermarkt gebruiken. Koop wel een eerste persing en wijdt deze olie toe, zet het apart, voor Hem.

De geuren in deze zalfoliën zijn een profetische toevoeging die in ons geloof een uit werking hebben. Alle geuren verwijzen naar het karakter van Jezus. Daar willen we op lijken, daar mee willen we gezalfd worden. Dat karakter uit werken in ons leven door de leiding van de Heilige Geest. Olijfolie is de basis en in elke zalfolie zit mirre, wat betekend leven door de Geest en sterven aan je eigen vleselijke leven.
Zalfolie heeft geen magische werking. God behaag je alleen door geloof.


Zin in meer en uitgebreidere informatie?

Voor bestellen ga naar de webshop

Georgine Hartnack geeft regelmatig workshops over bijbelse zalfolie. Het beste is een hele dag onderwijs, waarbij ook bediening word gedaan. Onze ervaring is dat mensen geheeld naar huis gaan hierdoor.
Georgine heeft een eenvoudig boekje geschreven, waar u deze basisinformatie vindt. Ook is een dubbel-CD met onderwijs over geuren en oliën verkrijgbaar.


Heilige zalfolie


Deze Heilige zalfolie is niet voor iedereen. Dit is de zalving die gebruikt werd voor bedieningen van Koning, priester en profeet.

Jezus is onze Messias wat in het Hebreeuws Gezalfde betekend. In het Oude Verbond was dit voor enkelingen bestemd. Nu mag ieder die Jezus heeft aangenomen de Heilige Geest ontvangen. Voorheen was het alleen bedoeld voor Aaron en zijn zonen, voor Koningen, priesters en profeten en voor de heilige voorwerpen in de tempel. Maar nu mag ieder die een bediening van Jezus ontvangen heeft met deze olie gezalfd worden. Zie 1 Petrus 2:9. Net als onze Koning Jezus mogen we gezalfden, Messiassen, zijn om Zijn werk hier op aarde te doen. In de laatse dagen stort God zijn Heilige Geest uit op alle vlees, Joel 2. Wij worden allen hiermee als gezalfden.


Geuren in deze zalfolie:

  • Mirre, gehoorzaamheid tot in de dood. Sterven aan je zelf
  • Cassia, Neerbuigen, nederig.
  • Kaneel, Uitwaseming van Gods Heiligheid.
  • Kalmoes, Rechtvaardigheid van God, Gods maatstaf.

Nabootsen van de zalving van de Heilige Geest is toverij. Dat is zeer te veroordelen. Wie is de juiste bereider van de zalfolie? Dat is alleen Jezus Christus die als voorbeeld Zijn eigen leven heeft neergelegd. Dit is de enige manier om de zalving te maken. Het kruis en de verhoging van Jezus Naam boven alle Naam.

Deze olie bestellen  of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen of dat u zich niet wil inloggen, kunt u mij ook mailen voor een bestelling 

Geef dan je juiste zalfolie door, de hoeveelheid en het adres waar het naar toe moet. dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Vreugde zalfolie

Dit is de geur van Jezus als bruidegom.

Vreugde zalfolie is een zalfolie die de geur heeft van Jezus zoals die in Psalm 45: 8 wordt beschreven “Mirre, Aloë en Cassia zijn Uw klederen.”

Dit is de psalm van David voor Jezus die Hem als bruidegom beschrijft. Zie ook en Hebreen 1:9.


Het bevat

  • Mirre, gehoorzaamheid tot in de dood. Sterven aan je zelf
  • Cassia, Neerbuigen, nederig.
  • Aloë.

Cassia is neerbuigen, nederigheid, Mirre is sterven aan je zelf uit gehoorzaamheid en Aloë is niet onze Aloë Vera, maar de olie uit een geurige boom, en het wil intimiteit uitdrukken.

Deze olie is een vreugde omdat de Bijbel het zo noemt. Het is een vreugde om de zalving van Jezus te mogen hebben, maar dat wil dus ook zeggen Zijn karakter. Sterven is gewin, leven is in Christus. Niets meer zonder Hem.

Het is een vreugde om de weg met Jezus te mogen gaan, volgen waar Hij wil dat je gaat, doen wat Hij deed, zijn zoals Hij is. Nederig en zachtmoedig, gehoorzaam en vol van liefde aan de Vader.

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen of dat u zich niet wil inloggen, kunt u mij ook mailen voor een bestelling

Geef dan je juiste zalfolie door, de hoeveelheid en het adres waar het naar toe moet. dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Strijd zalfolie

Dit is de geur van Jezus als verlosser.

Deze zalfolie is een bemoediging in de strijd. Het beeld van de Heilige Geest die toerust om de strijd aan te kunnen. Net als Jezus, die gezalfd werd door Maria met mirre en Nardus olie. Mirre betekend sterven aan je zelf. Nardus betekent visie in het Hebreeuws of belicht. Het geeft licht in de duisternis. Visie in de strijd. Dat had Hij nodig. Visie om door de strijd heen te kijken wat daar achter lag, de verlossing van de mens. Het los kopen van Zijn bruid. Dat gaf Hem moed.

Dit is een bemoediging voor in de strijd, om achter de dingen en omstandigheden te kijken.

2 Cor 4:17 “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,”

Door deze geur te ruiken, herinneren we ons dat Jezus in elk ding op gelijke wijze is verzocht.

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen of dat u zich niet wil inloggen, kunt u mij ook mailen voor een bestelling

Geef dan je juiste zalfolie door, de hoeveelheid en het adres waar het naar toe moet. dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Bruids zalfolie

Dit is de geur van de bruid van Christus

Een heerlijke olie die in het boek Hooglied beschreven staat (Hooglied 4:12). Het is de karaktervorming van de bruid van Christus. De geuren zijn een reis door de ontwikkeling. Van het begin, verlossing , Henna, naar de meest diepe vorm van intimiteit, Aloë.

Een rijk geurende olie waarmee Jezus als bruidegom ons wil zalven als Zijn eigen bruid. Alleen gereserveerd voor Hem. Zijn Geur verspreiden.“Wat in jouw opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookstruiken ,en allerlei soorten mirre en aloë, balsems, allerfijnst.”

Het zeg niets als je niet weet wat deze geuren betekenen maar als je dit weet gaat er een wereld voor je open.

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen kunt u mij ook mailen voor een bestelling, dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Roos van Sharon (Tijdelijk uitverkocht)

Deze zalfolie is de enige Bijbelse zalf olie zonder mirre er in.  In het Nieuwe Jeruzalem zijn geen tranen meer en geen dood

Granaat appel is de vrucht van het nieuwe Jeruzalem. De enige vrucht die het heilige der heilige binnen komt. Openbaring 21, het daalt uit de hemel neer. Er is geen licht nodig want het licht komt uit haar. Er is geen tempel in haar want zij is de tempel. Dit is een heerlijkheid die komt en is als wij in gemeenschap met de Heilige Geest getransformeerd zijn. Hooglied 2:1 “Ik ben”de roos van Sharon de Lelie der valleien. Dit is een lieveling naam die een Vader gebruikt voor Zijn dochter. Psalm 45 is aan Shoshanim opgedragen. Dit is de bruidspsalm, een beeld van hoe het wordt. Ciste roos voor schoonheid en zuiverheid. Lelie uit Arabië , narsisis poetica, niet der dalen want dat komt alleen in het noordelijk hemisfeer voor. Het staat voor wijze woorden en de vreugde volle woorden die van de lippen komt. Hooglied 2:2

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen kunt u mij ook mailen voor een bestelling, dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Aanbiddings zalfolie

Ook hier zit weer mirre in, het sterven aan je zelf, dit is ware aanbidding.

In Hooglied roept de bruidegom de bruid op hem te volgen op de berg van wierook en mirre, het is hem volgen op een hoogte, in zijn voetsporen volgen zoals Hij over de heuvels springt als een gazel. Dit is eigenlijk terrein in bezit nemen door aanbidding.

Wierook betekend wit in het Hebreeuws. Als je zuivere wierook brandt gaat de rook recht omhoog. Er ontstaat geen roetstof zwarte rook, de rook is wit en zuiver en gat volledig in de ruimte op. Wierook is geest verhelderend, de priesters konden door de Geest profeteren maar wierook beïnvloede ook hun lichaam waardoor de hersenen geconcentreerder op de geestelijke wereld konden zijn. Als je deze zalfolie gebruikt is de ervaring bij velen dat het je verlicht, er komt noradrenaline bij vrij wat vreugde opwerkt in het hart.

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen of dat u zich niet wil inloggen, kunt u mij ook mailen voor een bestelling

Geef dan je juiste zalfolie door, de hoeveelheid en het adres waar het naar toe moet. dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171


Genezings balsem olie van Gilead

De boom waar oorspronkelijk deze hars vandaan komt is in 17e eeuw uitgestorven. Maar ze gebruikten toen de kruiden en harsen die in de tuinen van Gilad groeiden. De olie is een goudkleurige olie en heet de olie der oliën. Het is van hoog naar laag.

Het laat zien wat het karakter van het hart is om genezing te ontvangen.

Ceder, nederig en reiniging, sterk. Natuurlijk Mirre, sterven aan je zelf. Ciste roos zuiverheid en schoonheid. Mirte wat plezier is, en munt van gedroogde tranen betekent. Dit is duidelijk een houding om dat Jezus striemen genezing brengen waar wij vreugde in mogen zien dat onze pijn en ziekte in Zijn striemen gedragen zijn. Het geeft ons sterkte en troost. We zien de vreugde wat achter het lijden ligt. De getuigenis van wie Hij is, onze genezer. Ziekte is niet wat God voor ons wil, maar Door de genezing laat Hij zien wie Hij is. Onze Heelmeester.

Deze olie bestellen of ga naar de webshop op deze site

Bij moeite met invullen of dat u zich niet wil inloggen, kunt u mij ook mailen voor een bestelling

Geef dan je juiste zalfolie door, de hoeveelheid en het adres waar het naar toe moet. dan ontvangt u een factuur en na betaling wordt de zalfolie op gestuurd. Mail naar hartnack@home.nl 06-36499171