algemene voorwaarden

 

  • Geen herroepingsrecht. Deze overeenkomst valt onder het ondernemersrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst strikt persoonlijk van aard is en/of maatwerk betreft welke uitsluitend uw praktijk of dienstaanbod betreft

 

  • Betalingsverplichting. Na mondelinge goedkeuring óf het invullen van de velden op het registratieformulier, wordt er ruimte gereserveerd, uw account geactiveerd en worden de zoekmachines op de hoogte gebracht dat de website een nieuwe interne pagina heeft. Bij aankoop van producten neemt U de betalingsverplichting op U om binnen de gestelde wettelijke termijn van 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.

 

  • Factuur. U ontvangt een factuur op naam op het opgegeven adres. Bij niet tijdige betaling wordt er na 30 dagen een (email)herinnering verzonden. Na de laatste herinnering wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de debiteur.

 

  • Webshop– Bij aankoop van artikelen uit de webshop is de betalingstermijn 14 dagen. U ontvangt een factuur op naam op het opgegeven adres bij het bestelde artikel of in de verpakking bij meerdere artikelen. Bij niet tijdige betaling worden er administratiekosten en rente in rekening gebracht. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de debiteur. Gezien de hygiënische aard van onze producten is terugzenden niet mogelijk. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing.

 

  • Levertijden – De standaard levertijd voor producten weergegeven in de webshop is uiterlijk 2 weken. Mocht u het product na deze tijd nog niet ontvangen hebben zal er een onderzoek naar het pakket worden ingesteld. Mocht de uitkomst zijn dat het product is kwijtgeraakt zal eenzelfde product u toegestuurd worden.

 

  • Copyright. Alle geplaatste teksten en afbeeldingen, logo’s of beeldmerken zijn onder verantwoording van KinglyExpressions. Denk hierbij aan teksten en afbeeldingen, niet van u zelf afkomstig. Voor het schenden van auteursrecht of copyright op afbeeldingen, artikelen en teksten die door KinglyExpressions geplaatst zijn zal in verweer worden gegaan. De inhoud van externe pagina’s en websites waar wij naar kunnen verwijzen valt buiten onze invloed en verantwoordelijkheid.

 

  • Terughoudendheid. De accounthouder zal geen kwetsende, beledigende, provocerende of discriminerende teksten plaatsen. Dit geldt ook voor uitspraken lijkende op garanties in het behandelproces. Wij verwachten van de accounthouder een terughoudendheid op de website, in het doen van beloften, geven van garanties of het scheppen van hoop ten aanzien van personen met een letale, erfelijke of ongeneeslijke aandoening, ongeacht eerder behaalde resultaten.

 

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe regeling van kracht inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met de akkoordverklaring van onze Algemene Voorwaarden gaat u ook akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens. Als u reageert in de commentaren onder uw eigen naam gaat u ook akkoord met de automatische publicatie van uw reactie met de opgegeven naam.