bijbelse zalfolie

Bijbelse zalfolie

Het gebruik van zalfolie is een symbolisch, profetisch, gebruik van olie met een geur (die een diepere geestelijke betekenis heeft). Deze geuren hebben in het Hebreeuws een letterlijke betekenis of het gebruik er van duidt een symboliek aan. Olie staat voor de Heilige Geest, de geuren gaan over van het karakter van Jezus. Geuren komen pas vrij bij kneuzing, persen, verhitting, druk, en het is een duidelijk symbool van het kostbare wat verborgen is, maar pas vrij komt als er druk op wordt uitgeoefend.

Getsemane betekent oliefpers. Het kostbare komt uit ons als we door strijd en pressie heen gaan.

Zalfolie met Bijbelse geur is een nuttig gebruik van een zintuig, het drukt ons met de neus op de feiten.
De olie zelf heeft geen kracht, maar werkt door ons geloof, de zalving is door de Heilige Geest.

Herinneringen liggen samen met geuren in de hersenen opgeslagen in het lymbisch systeem. Door de geur van de zalfolie bewust te plaatsen op een gebied van pijn, koppelen we onze situatie los van de omstandigheden van het verleden, en focussen we ons op Jezus, de Gezalfde en Zijn geur. In het Hebreeuws is het Messias, in het Grieks is het Christus. Zo heet de Heilige Geest de zalfbereider. Hij geeft ons zalving. Als symbool wordt hiervoor wordt olijfolie gebruikt.

Lees verder

Er zijn veel meer geuren en oliën in de Bijbel die een diepere betekenis aan ons geven. bv in Hooglied: de bruid van Christus. Hooglied 1:3 – “heerlijk van geur zijn Uw oliën, als uitgegoten olie is Uw Naam”. Zijn Naam is de zalving over ons. 2 Cor 14: 15 -“Wij mogen een geur zijn als we Jezus echt kennen. Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt.”

In de Bijbel wordt op meer dan 1031 keer op verschillende plaatsen het gebruik van geuren en oliën genoemd. Een van de bekendste is het gebruik van de heilige zalfolie en het reukwerk op het reukofferaltaar voor de troon van God (Exodus 40:5). Nieuw testamentische teksten zijn de zalving van Jezus door Maria. Een uitspraak van Jezus zelf dat als je vast jezelf zeker te zalven Math. 6:17. In Marcus 6: 13 zalvende de discipelen de vele zieken.

Jezus werd zelf door de Vader gezalfd Lucas 4:18, Hand. 10:38. Hij vroeg eigenlijk om gezalfd te worden als gast, wat in die tijd de gewoonte was, toen hij te gast was bij Simon de farizeeër Luc 7:46. Jacobus geeft het als advies om je te laten zalven Jac. 5:14.

Dat geeft al de plaats aan waar het olie en reukwerk gebruikt wordt, in de aanwezigheid van en namens God Almachtig. Het is een manier die gebruikt werd om God te naderen met een offer en is door God zelf ingesteld, niet door mensen.

Het is dus geen religieus mensenverzinsel om geuren te gebruiken in de aanbidding naar God toe. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, Schepper van alles wat leeft, die zijn eigen Zoon gegeven heeft om de mensen weer met Hem te verzoenen. Hij is het die dit voorschrijft, om geur te gebruiken om Hem te aanbidden en zo hem te naderen. Dit was een Oud Testamentische verordening, maar met een diepe geestelijke betekenis, die nu nog een diep lichtelijk gevolg heeft van wat een geestelijk beeld is.

Toen Jezus geboren werd, werd hij geëerd door de wijzen uit het oosten, zij brachten goud, wierook en mirre. In die tijd zeer kostbare geschenken, en dus betamelijk om als geschenk voor de Koning mee te brengen of aan God de eer te brengen Genesis 8:21 ”De geur van offers behaagde de Heer”

De eerste keer dat er over geur in de Bijbel wordt gesproken. Zeer belangrijk om te kijken wat de rede is bij een eerste keer vermelding, het is dus VOOR God om hem te behagen. “ De wet van de eerste vermelding” geeft een heel duidelijke betekenis.

De tweede keer is de geur van de kleren van Ezau die Jacob droeg om zijn vader te bedriegen, het is dan een geur van identiteit.

De 1e keer dat er over olie wordt gesproken in de Bijbel, is in de droom van Jacob,  de plaats waar de hemel de aarde raakt. Hij zalft de steen waar zijn hoofd op gelegen heeft met olie als eerbied voor die plaats Genesis 28:18 “Hij wijdde de steen door er olie overheen te gieten”. Duidelijk is dat Jacob olie bij zich had voor bijzondere gebeurtenis als dit. Hij haalde het niet even bij de supermarkt op de hoek maar droeg dit bij zich. Het beeld wat heir weergegeven wordt id dat Jacob een open hemel  mee maakte en daar de hemel op aarde, wat hij apart zette. Later heette deze plaats Betlehem. De plaats waar het hemelse Brood, het zevende Woord van God ter aarde kwam. De hemel opende zich weer en engelen jubelde het uit.

Elke geur heeft in het Hebreeuws een betekenis naar de functie, in het woord of naar de aard van de stof, waar deze vandaan komt en zijn werking. Zoals Adam elk dier een naam gaf naar de aard van het dier, heeft de olie ook een naam naar de aard van de werking van de olie.

Zo hebben de geuren een diepere geheimenis in zichzelf vanuit Bijbels perspectief. Het is dus goed naar de Hebreeuwse vertaling en uitleg te kijken.

De plaats en het gebruik van de geur heeft een geestelijke betekenis. Met het kennen van de betekenis van de geur gaat bijvoorbeeld het boek Hooglied veel meer spreken. Een bijzonder mystery dat God verborgen heeft onderaannemer in de geuren en de betekenis, en voor ons om het ze zoeken en te openbaren. Spreuken 25:2. De betekenis van zalving krijgt een diepere geestelijke uitbeelding van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Er gaat een wereld voor ons open!

Laten we daarom de vooroordelen varen en onze beschadigingen door invloeden van New-age of calvinistisch verleden achter ons laten. De wereld heeft met mystiek gebruik het gestolen vanuit  de oorsprong waar het door God voor bedoeld was, en nu wordt het tijd dat wij deze geheimenissen uit de Bijbel terugpakken. Zonder daar eng of magisch over te doen. Calvinisme heeft het weg gegooid en daarmee ook de mystieke kant weggegooid, de geestelijke betekenis en invloed die door God gegeven was. Laten we ook de aanbidding puur houden en niet het materiaal, de zalfolie, op de voorgrond plaatsen, maar God centraal stellen, die de geur en olie heeft gegeven en zijn oorspronkelijke bedoeling met zalving en de geuren.

Geuren en zalfolie

 • Een geur is onzichtbaar, maar zo uniek dat iedereen een unieke geur persoonlijk heeft, en aan zijn geur te herkennen is.
 • De neus is het middelpunt van je gezicht, het punt tussen je open (zicht), je oren (horen) en boven je mond je uiting in de natuurlijke wereld.
 • De neus kan briesen, niesen, snuiven, ruiken, snuffelen.
 • Geuren hebben associaties, roepen beelden op in de geest van de mens, zo duidelijk verbonden met emoties, dat als ze ruiken, het bijna opnieuw beleven.
 • De mens kan 10.000 verschillende geuren opslaan in de hersenen en beter onthouden dan beelden.
 • De geur staan dichter bij het geestelijke dan het visuele, het gaan direct in de hersenen zonder tussen vorm
 • Ruiken, geuren wordt op dezelfde plaats opgeslagen in de hersenen als emoties en herinneringen.
 • Een geur kan doen braken, emoties, maar ook het lichaam doen reageren., trillen van genot.
 • Baby’s ruiken hun moeder, ruiken is wat de baby’s het beste kunnen. Het eerste en laatste zintuig wat functioneert.
 • Honden ruiken angst.
 • Wat je eet ga je naar ruiken, Indiase en Marokkaanse mensen ruiken anders dan Europese mensen
 • De huid is een orgaan, ademt geur van de innerlijke mens.!!! Het heeft met intimiteit te maken om iemand te ruiken.
 • Het onderscheid tussen verschillende geuren onderscheiden, begrijpen leid naar een grotere toewijding in intimiteit, aanvaarding.
 • Iedere geur is veel zeggend door de naam, in het Hebreeuws oorspronkelijke vorm, blad bloem, wortel
 • Geur kan je niet zien maar beïnvloed de hele ruimte, dieper dan je denkt. Het kan de stemming beïnvloeden. Geur gaat een chemische reactie met ons aan, dit komt dus diep binnen. De ziel kan door geuren beïnvloed worden, zoals lavendel voor rust en geranium opvrolijken.
 • Angst, euforie, woede, irritatie, nieuwsgierigheid, libido, zijn reactie van onze ziel op geuren.
 • Sommige geuren uit de natuur komen ook in ons lichaam vorm, Feromonen: amber, sandal, muskus, het zijn stoffen die aantrekkelijk zijn om aan te verlokken.
 • Geuren kunnen je geest stimuleren, zoals Wierook, verlicht. Gemoedstelling, bewust zijn verhoogd
 • Muskus werd gebruikt in de specie voor paleizen, als de zon er op stond, geurende het paleis
 • Geuren zijn een schakel tussen het geestelijke en het natuurlijke, lichamelijke
 • Demonen stinken, zwavel, beerput
 • Geur bewerkt een toon, een frequentie in ons, vrolijk, zwaar
 • Planten bij een paleis werden zorgvuldig gekozen, geurende planten, verhoogd de rust, vrede, stilte
 • Reuk, onderscheiding, gaat samen met proeven, waarneming, ervaring. Als we verkouden zijn reuken we minder maar proeven we ook minder.

Talmud: Drie dingen die de ziel opwekken nl.  – Aangename beelden

– Aangename geluiden

– Aangename geur

2 Cor. 2: 14-15 De geur van het kennen (kinosko) van Christus= zeker weten, begrijpen, kunnen uitdragen, absoluut kennen, voelen, ontvangen, omvangen mee zijn.


Zalving

Zalven is insmeren met olie.

Jezus heet de Gezalfde, Hij die olie over zich gemeerd heeft gekregen.

Olie werd vroegen gebruikt voor: – Licht voor huizen

– Voedsel voor koken

–  Medicijn voor genezing

–  Schoonheidsmiddel, aankleding en
verzorging

Het is een beeld van voorspoed en betaling Het is ook het beeld voor eenheid. Eenheid in de gemeente Palm 133

Jezus heeft als gezalfde al deze eigenschappen . Zalfolie heeft ook verband met intimiteit., deze olie komt vrij door, Persen, verdrukken, verhitten, schrapen, malen, schaven, dit is het beeld van karaktervorming, Gethsemanè. Olie is rijkelijk lichtend en altijd voor brandstof gebruikt. Voor in de tempel werd alleen maar eerste persing gebruikt. Er zijn 4 persingen, De eerste persing heet maagdelijk en werd gewijd aan God, (er zit minder stof in en is niet bitter) Hoe meer vrucht stof hoe bitterder. Dit geld ook voor de houding in de strijd, hoe sneller je tot eer en overgave aan God komt, hoe bidder een strijd bitterheid achter laat, hoe helderder het licht, het bepaald of je bitter of beter wordt.


Heilige zalfolie

 • Voor Koningen, priesters en profeten.
 • Zalfolie wordt zorgvuldig door de zalfberijder gemaakt, de Heer Jezus, de Messias, die in alles in gelijke beproefd is geweest.
 • Het is een gebiedende wijs geschreven dat het gemaakt moet worden, maar door de zalfberijder, de gezalfde door God gezalfd. Ex 30: 25-30
 • Ook mag het niet op vlees uitgegoten worden., het brand. Het is bedoeld tot glorie van god en niet om het vlees te verheerlijken. Kaneel en kassia zijn vaat verwijdend, het maakt dat er een brandend gevoel komt. God is een verterend vuur. Zijn passie heeft geestelijke mensen nodig om dit te dragen. Dragers van de Konings en priesterlijke, profeten zalving zijn dus wedergeboren mensen, uit God. Niet van deze natuurlijke wereld.
 • De geestelijke mens Gode ten eigendom, wordt je door de Heilige Geest, niet door eigen werken.
 • Jezus is de Hogepriester, wij zijn Zijn priesters, maar ook Zijn tempel Joh. 2:13-22
 • De gemeente van Christus is bedoeld om een geestelijke huwelijks partner te worden van Christus, hem gelijkvormig, De Hogepriester uit het verbond van Melchisedek Heb6:17, en Heb.7:28. Jezus is als de Hogepriester Aaron die gezalfd wordt in Psalm 133, zo is de orde, eerst het hoofd, dan de baard, en dan het bedekte lichaam tot op de onderkant, de zoom. Zo zullen wij diezelfde zalving ervaren en er in handelen als Koning, priester en profeet, de zalving van Jezus. En worden we hem gelijk, dezelfde lichaamsgeur. Het proces van karaktervorming en gelijkvormigheid gebeurt door de Heilige Geest in ons, Sterven aan je zelf uit liefde, nederigheid, rechtvaardigheid en eer aan God en Zijn heiligheid in ons. De eigenschappen van de Heilige zalfolie. Wij zijn in Christus gezeten aan de rechterhand van de vader op de troon. Efeze. 2:6 Rom. 8, medeerfgenaam in Christus, delen in Zijn lijden maar ook delen in Zijn heerlijkheid.
 • Op de grote huwelijks dag zullen we volledig de huwelijkspartner zijn, de Koning waardig, Zijn geur dragen, gekleed in Goud. Psalm 45
 • Laat dus Zijn recept uitwerken in jouw leven in deze juiste samenstelling van heiligheid. Jezus werd in Zijn leven op aarde niet gezalfd als Koning of priester met deze zalving, maar door de Heilige Geest wandelde Hij er wel in. God de Vader heeft Hem verhoogd na dat Hij opgestegen was naar de Hemel waar de Vader hem koning van koningen maakte.In de laatste dagen zal hij zijn Geest uitgieten op alle vlees!!!!!!!!.


Heilige reukwerk, Aanbiddings zalfolie

Wierook is rook is wit, het is symbool voor puur en heilige aanbidding uitroepen wie God is. Exodus 30:34-48 Welriekende stoffen en reine wierook, lof en aanbidding en voorbede. Voorbede is uitspreken wie Hij is en heersen in de autoriteit in Christus. Dit is puur van Hem, voor Hem, het eert hem hier op aarde. Het is heersen in Zijn autoriteit. Dit de reuk komt vrij door verbranding, loutering, de passie van liefde. Voorbede en aanbidding is een reukoffer. Het vuur brand alle onreinheid weg uit onze levens en sterk de passie aan, de uiver en bezieling voor hem. Het is de geur die de Bruid dagelijks inademt. Dagelijks in grote hoeveelheid naar hem toe. Het scherpt haar geest, en richt haar oog op Hem.

Wierook en mirre. Dit werd veelvuldig gebruikt in het heiligdom, werd in heel Jerusalem geroken. Daarom droegen de romeinse dames geen parfum meer. Wierook betekend puur wit. Het is een aanbidding zonder tweede agenda, volledige toewijding. Mirre is sterven aan je zelf. Dat maakt dat deze zalfolie een intentie vertegenwoordigd van aanbidding met een intens hart. Het is op basis van olijfolie, het beeld van de Heilige Geest. Wij aanbidden gedragen door de Heilige Geest. Wierook werkt geest verruimend.


Vreugde olie

De gewaden van Jezus zijn vreugde gewaden. Psalm 45:98-9 “Daarom heeft o God, Uw God U gezalfd met vreugde olie, mirre, cassia en aloë “Hebr. 1:9  Jezus werd gezalfd met door de Vader om het goede nieuws te brengen, Hij ontving dit bij Zijn doop, als de Heilige Geest als een duif op Hem daalde. Om uit te stappen en goede werken te dien, de vreugde van de Vader te verkondigen en te laten zien. Jesaja 61 en Luc 7;1-6. Wij zij ook gezondenen en dus gezalfden om in vreugde uit te gaan om deze werken te doen. Spreuken 27:9 “Olie en reukwerk verheugen het hart en de welriekende geur van warme vriendschap, van welgemeende raad”


Mirre Nardus, strijdolie.

De vrouw die Jezus voeten zalfde in Luc 7; 1 en 6, dit was een daad van intimiteit en dankbaarheid. Dezelfde vrouw deed dat nog een keer Joh 11;2 maar dan voor zijn begrafenis om dat zij begreep wat er gebeuren ging. De olie stond als symbool voor alles wat zij had omdat Hij alles zou geven wat Hij had. Een bruidsdaad. Hebr. 12: 1-3 zij was het symbool voor de vreugde die voor Hem lag waardoor Hij de schande van het kruis op Zich nam, maar toen Zijn doel bereikt was, zat Hij aan de rechterhand van de Vader. De olie was een combinatie van Nardus, met Mirre. De zalfolie is op basis van olijfolie, beeld van de Heilige Geest door wie we gedragen worden door de beproevingen.

Hooglied 4; 12-16 De bruidsolie

Hooglied is een atmosfeer van liefde en komen tot neerleggende liefde tussen de Bruidegom en de bruid. De geuren verkondigen hun wezen, hun karakter. Hooglied staan vol van zintuiglijke waarnemingen in een paleistuin, de Hof. Kleur, geur, smaak, geluid en aanraking. Het hart van de bruid is een tuin waar van alles in groeit. Dit in de plaats waar de koning haar ont moet. Daar wordt zij opgevoed door de vader. De omgang met de Heilige Geest en uitstappen in de kracht daarvan geeft ons deze opvoeding van de Vader. Ruth, Ester, wasten zich en kleedden zich om geurig te ruiken, een voorbereiding uit eer voor de bruidegom. Je zelf geuren doet ze voor Hem, om voor Hem aantrekkelijk en herkenbaar te zijn. Herkenbaar in karakter, om een met Hem te zijn. De geur van de hemel.

Al deze geuren kunt u verkrijgen bij Kingly Expressions . Ze bestaan allen uit puur natuurlijke ingrediënten. Er zijn geen chemicaliën of kunst geuren toegevoegd. De olie wijden we toe aan Jezus, Koning der Koningen.

Welke olie moet je dan gebruiken voor welke omstandigheid.

Weet wel, U kunt ook een fles olijfolie op uit de supermarkt gebruiken. Koop wel een eerste persing en wijdt deze olie toe, zet het apart, voor Hem.

De geuren in deze zalfoliën zijn een profetische toevoeging die in ons geloof een uit werking hebben. Alle geuren verwijzen naar het karakter van Jezus. Daar willen we op lijken, daar mee willen we gezalfd worden. Dat karakter uit werken in ons leven door de leiding van de Heilige Geest. Olijfolie is de basis en in elke zalfolie zit mirre, wat betekend leven door de Geest en sterven aan je eigen vleselijke leven.
Zalfolie heeft geen magische werking. God behaag je alleen door geloof.

Wilt u meer informatie

Georgine Hartnack geeft regelmatig workshops over bijbelse zalfolie. Het beste is een hele dag onderwijs, waarbij ook bediening word gedaan. Onze ervaring is dat mensen geheeld naar huis gaan hierdoor.
Georgine heeft een eenvoudig boekje geschreven, waar u deze basisinformatie vindt. Ook is een dubbel-CD met onderwijs over geuren en oliën verkrijgbaar.