getuigenissen

Vaderhart avond, tedere hart van God

Bijzonder hoe een oude dame van 80 jaar al zolang naar de Vaderhart school wilde, en vanwege omstandigheden niet kon gaan. Nu heeft ze tijdens het gebed Vaders liefde weer mogen ervaren!
Verschillende mensen melden spontaan dat ze zijn aangeraakt door de liefde op die avond. Mensen mochten opruimen, vergeven, vrij komen!!

Ook teamleden die verder mochten in hun proces met vergeven. Iemand zei, ik worstelde toen mijn moeder in gedachten boven kwam. Ik dacht, ik ben er nu voor de anderen, maar Vader zei, nee deze tijd is voor jou!” Hij heeft mogen vergeven en wij weten dat het een strijd was voor hem. Geweldig wat een groot God! Als team waren we onder de indruk van de liefdevolle en diepe woorden. Voor ons zelf was het een bijzonder avond, we zagen een diepe rust en vrede van je uit gaan. Ondanks de korte tijd die je had. Het was voor ons een zalving die over je was.

vrouw zitten in water aanbiddend

Ik ben erg blij dat ik nu weet wat soaken is! Het is zo heerlijk. Ik ben iemand die in mijn stille tijd nogal in mijn hoofd blijf zitten en dit gaat voor mij echt voorbij mijn denken en iets van de intimiteit van de Vader komt echt binnen.

Ik merk aan mijzelf dat ik vrijer ben

In de gemeente bij ons merk ik wel aan mezelf dat ik wat vrijer ben. Soms nog moeilijk om uit te stappen, maar dat komt nog. Wat mij raakte een keer is dat je danst met Ayla en je man. Dat vind ik zo mooi! Daarin zie ik weer iets van hoe God zijn liefde in een gezin kan werken. Dat ieder zichzelf mag zijn en dat het samen ook een geheel kan vormen.

Allereerst heel veel dank voor je openheid en geweldige Bijbelstudie, gewoon ook wie je bent, je straalt die liefde uit waar je over praat van Vader God.

Ik vond de eerste les heel spannend, maar voel me wel veilig. Ik wist zeker dat ik naar de expressieschool moest, terwijl dansen niet mijn ding is. Niet alleen mijn verlangen om vrij te zijn in mijn lichaam, maar ook om zelf te accepteren hoe ik ben/wie ik ben en niet bang hoeft te zijn voor afwijzing.
L. uit Haarlem

Een docent die uitstraalt waar ze over spreekt

Bijzondere avonden die flink gevuld zijn. Bijbelstudie over lofprijs en aanbidding, hoe dat in je leven betekenis mag krijgen. Een docente die uitstraalt waar ze over spreekt: de liefde van Vader God. Zo aanstekelijk dat je zelf ook meer en meer wilt. Dansen in een veilige omgeving, voor mij een uitstappen in vertrouwen, wie ben ik en mag ik zijn.

Op weg naar vrijheid in mijn lichaam en in mijn geest, gewoon door te doen.

Te genieten van dansen en vlaggen van Georgine en Ayla, daardoor geraakt en bemoedigd te mogen worden. Voor mij was vlaggen echt iets nieuws, maar het smaakt naar meer. Ik had het nooit verwacht, maar voel me bevoorrecht dat ik deze school mocht doen.
~ Els

Ook in de kerk ben ik vrijmoediger geworden

De expressie school vond ik een hele veilige plek waar ik mijzelf kon zijn. Je hoeft niks te kunnen, het gaat om ontdekken, uitstappen en ervaren. Naast alle zegen die ik ontving was er 1 ervaring die er bovenuit sprong.Tijdens een van de lessen ervoer ik een belangrijke doorbraak in het loslaten van controle. We bewogen op een lied wat ging over overgave en dat je verbroken raakt voor God. Ik zat er emotioneel en lichamelijk zo zwaar doorheen.

Door de beweging en de muziek kon ik het uitroepen naar God en de boel aan Hem overgeven. De hele situatie was nog hetzelfde, maar mijn hart was een stuk lichter. Ik kon weer vertrouwen.

De hele school heeft mij geholpen om thuis meer uit te stappen in het actief bidden en lofprijzen. Ook in de kerk ben ik vrijmoediger geworden.
~ Gea P

Bewegen zoals de Heilige Geest ons leidt

Ik heb veel mogen leren tijdens uw seminars. Bewegen in vrijheid, in dans mogen we vrij bewegen, bewegen zo de Heilige Geest ons leidt. Hierin had ik veel belemmeringen opgelopen, kwam tot de conclusie dat ik nog niet begreep dat ik echt vrijgekocht en betaald was. Tijdens de seminars liet de Heilige Geest mij zien dat ik teveel vasthield aan negatieve ervaringen in het verleden, waardoor ik niet vrij kon bewegen. Ook de seminars over vlaggen en banieren de strijd aangaan in aanbidding hebben genezing gebracht, kan nu vrijer bewegen en zou hierover graag meer leren.

Bedankt voor de duidelijke uitleg en visie die u geeft in wat Expressive Aanbidding daadwerkelijk inhoudt.

Dank Here Jezus voor uw dienstbaarheid in het overdragen van uw kennis en ervaring in Gods Machtige Woord.
~ Meriam

Iets van de intimiteit van de Vader komt echt binnen

Huwelijksweekend in oktober 2013. We voelen ons zo dankbaar over het afgelopen weekend.
En we zien verlangend uit naar wat het allemaal verder gaat uitwerken, want dat zal gebeuren!

mensen met gekleurde vlaggen

Voor de expressieschool had ik echt nog nooit iets met dans gedaan, zowel niet met God als zonder God en ik dacht ook dat dat gewoon niet in mij zat. En nu merk ik de laatste tijd dat als ik opwekkingsmuziek luister ik in mijn lijf de drang voel tot bewegen. En als ik met mijn ogen dicht iets luister ik bewegingen voor mij zie (nog wel een beperkt aantal ‘moves’, maar dat geeft niet!). Ook zijn de avonden zelf super gaaf! Ik vind jullie alle drie erg waardevol. Al met al genoeg reden tot dank voor de Vader!
~ M. T..

foto expressieschool

Geen pijn meer aan mijn pols

Wat trouwens wel gaaf is om te vertellen, vind ik, is dat ik voorafgaand aan de open avond al meer dan een week vreselijk last had van mijn pols. Ik kon hem niet goed, op sommige momenten amper belasten. Toen ik vrijdagavond met die vlaggen stond te zwaaien vroeg ik me ook af waar ik (qua mn pols) mee bezig was want het deed weliswaar niet vreselijk vell pijn maar ik voelde hem wel… Na vrijdagavond heb ik TOTAAL geen last meer gehad..! Joehoe amen!
Christine

Ik werd overstelpt met Goddelijke liefde

Ik deed er toe, ik heb een naam.

Ik ben Zijn geliefde dochter en dat heb ik ook uit mogen (biddend) dansen.

En kon het ook ontvangen. Hij heeft mij diep aangeraakt
Ik ga de school nog een keer volgen het is nog lang niet klaar het was de eerste stap en het is goed dat ik hiermee doorga.
Anna

Ik vind het het echt wonderlijk dat een avond zoveel kan bewerkstilligen

Ik ben mee genomen naar de laatste avond van de expressie school. Ik ondervond eerst veel strijd en durfde me nooit te bewegen waar anderen bij waren ook niet in de gemeente en voelde me altijd heel erg onzeker ook thuis in alle dingen die zich voordeden. Doordat ik die avond heb mee gedaan en me heb overgegeven aan God en heb erkend dat ook dans en beweging van God zijn, ervaar ik nu een heel stuk vrijheid. en durf ik als ik dicht bij Hem blijf en een stuk vrede en aanvaarding voel te bewegen. Ik vind het echt wonderlijk dat een avond zoveel kan bewerkstelligen.
E.

grote vlaggen

Ik heb direct de expressieschool nog een keer gedaan

De eerste keer dat ik de Expressieschool deed was erg leuk en leerzaam. Toch merkte ik pas aan het eind van de school dat ik in de vrijheid durfde te gaan staan. Omdat ik graag verder en dieper wilde gaan dan tijdens de eerste school heb ik direct daarna de school nog een keer gedaan. Deze keer durfde ik veel meer te geven en kon ik in de praktijk brengen wat ik tijdens de eerste school al had geleerd. Van de tweede keer dat ik de Expressieschool deed heb ik ontzettend genoten!!
Gea