alle zalfolieën

label heilige zalfolie
Heilige zalfolie

Deze heilige zalfolie is niet voor iedereen. Dit is de zalving die gebruikt werd voor de bediening van koning, priester of profeet.

Jezus is onze Messias wat in het Hebreeuws Gezalfde betekend.

Lees verder

In het Oude Verbond was dit voor enkelingen bestemd. Nu mag ieder die Jezus heeft aangenomen de Heilige Geest ontvangen. Voorheen was het alleen bedoeld voor Aaron en zijn zonen, voor Koningen, priesters en profeten en voor de heilige voorwerpen in de tempel. Maar nu mag ieder die een bediening van Jezus ontvangen heeft met deze olie gezalfd worden. Zie 1 Petrus 2:9. Net als onze Koning Jezus mogen we gezalfden, Messiassen, zijn om Zijn werk hier op aarde te doen. In de laatse dagen stort God zijn Heilige Geest uit op alle vlees, Joel 2. Wij worden allen hiermee als gezalfden.

De geuren in deze olie zijn:

  • Mirre, gehoorzaamheid tot in de dood. Sterven aan je zelf
  • Cassia, Neerbuigen, nederig.
  • Kaneel, Uitwaseming van Gods Heiligheid.
  • Kalmoes, Rechtvaardigheid van God, Gods maatstaf.

Nabootsen van de zalving van de Heilige Geest is toverij. Dat is zeer te veroordelen. Wie is de juiste bereider van de zalfolie? Dat is alleen Jezus Christus die als voorbeeld Zijn eigen leven heeft neergelegd. Dit is de enige manier om de zalving te maken. Het kruis en de verhoging van Jezus Naam boven alle Naam.

label vreugde olie
Vreugde olie

Dit is de geur van Jezus als bruidegom.

Vreugde zalfolie is een zalfolie die de geur heeft van Jezus zoals die in Psalm 45: 8 wordt beschreven “Mirre, Aloë en Cassia zijn Uw klederen.”Dit is de psalm van David voor Jezus die Hem als bruidegom beschrijft. Zie ook en Hebreen 1:9.

Lees verder

De geuren in deze olie zijn:

  • Mirre, gehoorzaamheid tot in de dood. Sterven aan je zelf
  • Cassia, Neerbuigen, nederig.
  • Aloë

Cassia is neerbuigen, nederigheid, Mirre is sterven aan je zelf uit gehoorzaamheid en Aloë is niet onze Aloë Vera, maar de olie uit een geurige boom, en het wil intimiteit uitdrukken.

Deze olie is een vreugde omdat de Bijbel het zo noemt. Het is een vreugde om de zalving van Jezus te mogen hebben, maar dat wil dus ook zeggen Zijn karakter. Sterven is gewin, leven is in Christus. Niets meer zonder Hem.

Het is een vreugde om de weg met Jezus te mogen gaan, volgen waar Hij wil dat je gaat, doen wat Hij deed, zijn zoals Hij is. Nederig en zachtmoedig, gehoorzaam en vol van liefde aan de Vader.

zalfolie voor de strijd
Zalfolie voor de strijd

Dit is de geue van Jezus als Verlosser.

Deze zalfolie is een bemoediging in de strijd. Het beeld van de Heilige Geest die toerust om de strijd aan te kunnen. Net als Jezus, die gezalfd werd door Maria met mirre en Nardus olie.

Lees verder

Mirre betekend sterven aan je zelf. Nardus betekent visie in het Hebreeuws of belicht. Het geeft licht in de duisternis. Visie in de strijd. Dat had Hij nodig. Visie om door de strijd heen te kijken wat daar achter lag, de verlossing van de mens. Het los kopen van Zijn bruid. Dat gaf Hem moed.

Dit is een bemoediging voor in de strijd, om achter de dingen en omstandigheden te kijken.

2 Cor 4:17 “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,”

Door deze geur te ruiken, herinneren we ons dat Jezus in elk ding op gelijke wijze is verzocht.

label bruids zalfolie
Bruids zalfolie

Dit is de geur van de Bruid van Christus.

Een heerlijke olie die in het boek Hooglied beschreven staat (Hooglied 4:12). Het is de karaktervorming van de bruid van Christus. De geuren zijn een reis door de ontwikkeling.

Lees verder

Van het begin, verlossing , Henna, naar de meest diepe vorm van intimiteit, Aloë.

Een rijk geurende olie waarmee Jezus als bruidegom ons wil zalven als Zijn eigen bruid. Alleen gereserveerd voor Hem. Zijn Geur verspreiden.“Wat in jouw opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookstruiken ,en allerlei soorten mirre en aloë, balsems, allerfijnst.”

Het zeg niets als je niet weet wat deze geuren betekenen maar als je dit weet gaat er een wereld voor je open..

label Roos van Sharon
Roos van Sharon zalfolie

Deze zalfolie is de enige Bijbelse zalf olie zonder mirre er in.  In het Nieuwe Jeruzalem zijn geen tranen meer en geen dood.

Granaatappel is de vrucht van het nieuwe Jeruzalem. De enige vruchtdie het heilige der Heilige binnen komt.

Lees verder

Openbaring 21, het daalt uit de hemel neer. Er is geen licht nodig want het licht komt uit haar. Er is geen tempel in haar want zij is de tempel. Dit is een heerlijkheid die komt en is als wij in gemeenschap met de Heilige Geest getransformeerd zijn. Hooglied 2:1 “Ik ben”de roos van Sharon de Lelie der valleien. Dit is een lieveling naam die een Vader gebruikt voor Zijn dochter. Psalm 45 is aan Shoshanim opgedragen. Dit is de bruidspsalm, een beeld van hoe het wordt. Ciste roos voor schoonheid en zuiverheid. Lelie uit Arabië , narsisis poetica, niet der dalen want dat komt alleen in het noordelijk hemisfeer voor. Het staat voor wijze woorden en de vreugde volle woorden die van de lippen komt. Hooglied 2:2

label balsemolie Gilead
Balsemolie van Gilead - Genezing

De boom waar oorspronkelijk deze hars vandaan komt is in 17e eeuw uitgestorven. Maar ze gebruikten toen de kruiden en harsen die in de tuinen van Gilead groeiden. De olie is een goudkleurige olie en heet de olie der oliën.

Lees verder

Het laat zien wat het karakter van het hart is om genezing te ontvangen.

Ceder, nederig en reiniging, sterk. Natuurlijk Mirre, sterven aan je zelf. Ciste roos zuiverheid en schoonheid. Mirte wat plezier is, en munt van gedroogde tranen betekent. Dit is duidelijk een houding om dat Jezus striemen genezing brengen waar wij vreugde in mogen zien dat onze pijn en ziekte in Zijn striemen gedragen zijn. Het geeft ons sterkte en troost. We zien de vreugde wat achter het lijden ligt. De getuigenis van wie Hij is, onze genezer. Ziekte is niet wat God voor ons wil, maar Door de genezing laat Hij zien wie Hij is. Onze Heelmeester.

label aanbiddings zalfolie
Zalfolie voor aanbidding

Ook hier zit weer mirre in, het sterven aan je zelf, dit is ware aanbidding.

In Hooglied roept de bruidegom de bruid op hem te volgen op de berg van wierook en mirre, het is hem volgen op een hoogte, in zijn voetsporen volgen zoals Hij over de heuvels springt als een gazel. Dit is eigenlijk terrein in bezit nemen door aanbidding.

Lees verder

Wierook betekend wit in het Hebreeuws. Als je zuivere wierook brandt gaat de rook recht omhoog. Er ontstaat geen roetstof zwarte rook, de rook is wit en zuiver en gaat volledig in de ruimte op. Wierook is geest verhelderend, de priesters konden door de Geest profeteren maar wierook beïnvloede ook hun lichaam waardoor de hersenen geconcentreerder op de geestelijke wereld konden zijn. Als je deze zalfolie gebruikt is de ervaring bij velen dat het je verlicht, er komt noradrenaline bij vrij wat vreugde opwerkt in het hart.