creatieve onderwijs dagen

Creatieve Expressiedagen

Zie “Evenementen” voor de datums.

Dit gaat om zaterdagen, waarin onderwijs wordt gegeven over expressie in aanbidding. Deze dagen worden gekenmerkt door onderwijs in dans, drama en met vlaggen in een vrije en ontspannen sfeer. Georgine geeft theorieonderwijs via Power-Point presentatie, en in de middag is er een workshop dans en vlaggen en andere vorm van expressie. Ayla van de Pols-Hartnack zal veel van de practijk doen. Samen met Koos is het een dol geheel met serieuze momenten.

Onze vijf zintuigen geven een scala aan ervaringen, maar door religie hebben we een heleboel weggegooid. Dit is de tijd dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Het maakt dat we God leren zien, horen,voelen, ruiken en ervaren.

Handelingen 15: 17 – “De vervallen hut van David gaat God herstellen, zodat de overige deel van de mensen God gaan zoeken en de mensen over wie de Naam van God is uitgeroepen.”

Aanbidding via reuk, door het gebruik van heerlijke oliën en geuren. Door voelen: de aanraking van de Vaders liefdevolle omarming. Door horen: Zijn stem te verstaan. Proeven: door samen maaltijden te gebruiken. Alles draait om het verlossingswerk van Jezus en ons vrije wandel en handel daarin. Het is bijzonder om de liefde van de Vader zo tastbaar dichtbij te mogen ervaren.

Joh. 14:25 zegt, “en wie Jezus lief heeft, zal geliefd worden door de Vader en Hij zal je lief hebben en Zichzelf aan je openbaren door een van je vijf zintuigen (grieks: phileo liefde).

De cd’s van de expressiedagen kunt u bestellen via de webshop.

Georgine
7
groep dansen met vlaggen

Openbaring door onderwijs

Zie Evenementen voor datums.

Leef als een geliefde. Heb het leven lief. En heb lief in dit leven!

Deze Vaderhart boodschap van intimiteit en de groei in naar Volwassenheid is de basis van alle bedieningen: Het geeft ons basisvertrouwen in ons bestaan, en is de oorspronkelijke plaats waar we allemaal thuis horen. Het is ook de oorsprong van onze creativiteit en communicatie. De woonplaats waar rust is.

Toch is niet ieder zo op z`n gemak met deze liefde en de tijd waarin we leven. Door een verkeerd beeld van vader en moeder zijn we gekleurd, beschadigd. Geen echte identiteit. Door hoe Jezus de Vader bekend maakt, wordt dit beeld hersteld en leren we Vadersliefde omarming intiem ervaren. Door Hem te beleven en rieel in de geestelijke wereld bekent te worden, durven we moedig uit te stappen in de dingen die Jezus ook deed. Worden zoals Hij, doen wat Hij deed.

7

Expressiedag “Geuren en olieën in de bijbel

Zie voor datums : “Evenementen”

Dit is een unieke expressiedag/ Workshop vanuit de studie die Georgine geft over geuren en oliën. Fasinerend! Geuren in de bijbel hebben een diepere geestelijke betekenis. Karaktervorming is nodig in ons leven, zo geeft de symboliek van verschillende geuren, verschillende karakter vorming weer. Wij zijn een geur voor Christus in deze wereld als we het karakter van Jezus in ons laten rijpen. 2 Korinte 2:14-15

Hoe doe je dat? Net als een geur en olie vrij komt uit een vrucht of hars. Door kneuzing, persing, verhitting en andere processen. Het zijn de processen dwars door het leven heen van het ‘sterven aan je egoistisch zelf’.

Geur is een waarneming die een diepe werking in onze hersenen geeft en daardoor onze geest doordring. Ook ons lichaam heeft hier voordeel in, deze geuren tot zich te nemen. Door de betekenissen te leren van geuren gaat bv het bijbel boek Hooglied, over de bruid, veel meer spreken hoe de ontwikkeling van de intieme liefdes relatie groeit.

Door een power-point wordt dit alles zeer duidelijk uitgelegt zowel hoe het in het lichaam werkt, als ook voor ons karakter.

flesje vreugde zalfolie
7
Koos en Georgine met vlaggen

School voor “Creatieve aanbidding”

 

Door Koos en Georgine Hartnack. Georgine geeft op een sprankelende manier les op haar ” Expressieschool voor Aanbidding”

De school is voorlopig niet beschikbaar, maar uitnodiging om een workshop te geven kan altijd. Neem contact op via hartnack@home.nl

Ik heb genoeg materiaal voor ongeveer 25 mensen. Kleine middel en grote vlaggen. Wings en talloze doeken.

Deze dag prikkelt tot nieuwe dingen.

7

Onderwijsdagen met buitenlandse sprekers

 Zie voor datums “Evenementen”

We nodigen jaarlijks sprekers aan die vernieuwend onderwijs brengen waar wij zien en merken door eigen ervaring dat dit een verijking is. Dit doen we op orginele lokaties zoals in Frankrijk een kasteel of een driemaster zailschip of andere nog te onderzoeken lokaties.
Het onderwijs is er op gericht mensen in volwassenheid te doen groeien en ervatingen te krijgen in de bovennatuurlije werkelijk heid van God als Schepper van hemelen en aarde.

Dit wordt dan georganiseerd via de stichting www.fathersroyallove.com

 

Dans met witte vlaggen